Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Achtergronden Geodation

 

■ Geodation is door Ruud ten Kroode en Andre Gillet in maart 2014 formeel opgericht met het doel een leerprogramma te starten waarmee medewerkers bij de gemeenten, samenwerkingverbanden, waterschappen en provincies een scherper en breder zicht krijgen op de vastgoedinformatie (geo-informatie). Er gelden geen beperkingen als je in dit vakgebied werkzaam bent; dus iedereen is welkom.

■ De vastgoedinformatie is door maatschappelijke veranderingen en informatie-technologische ontwikkelingen sterk in beweging. Zo heeft het kabinet een onomkeerbare impuls gegeven aan het stroomlijnen van de gegevens-huishouding van de overheid. Bij wet zijn voor vitale en veelvuldig gebruikte gegevens van de overheid basisregistraties aangewezen. Van deze basisregistraties moeten alle bestuursorganen van de overheid verplicht gebruik maken. De bestuursorganen hebben dus niet langer de vrijheid om zelf gegevens (bij burgers en bedrijven) te verzamelen en te registreren als deze gegevens in basisregistraties beschikbaar zijn of komen. Fraude, dubbel werk, fouten, misslagen, vergissingen, hoge kosten en een gebrekkige dienstverlening worden hiermee grotendeels voorkomen. Basisregistraties gaan bijvoorbeeld over gebouwen, adressen, bedrijven, personen, uitkeringen, inkomens, WOZ grootschalige topografie enzovoorts.

■ Om deze situatie verder te verbeteren worden, naast het opzetten en actueel houden van (basis)registraties , nog tal van aanvullende activiteiten uitgevoerd. Dienstverlening aan burger en bedrijfsleven kan worden verbeterd door de frontofficie zo in te richten, dat gemeenten ook daadwerkelijk het eerste aanspreekpunt kunnen zijn voor de burgers. Ook nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, stelt dienstverlening voorop met het stelsel van basisregistraties als back office. Kortom, efficiënt uitvoeren van beleid, beheer en dienstverlening zijn belangrijke trefwoorden bij deze aanvullende activiteiten.

■ Technisch is dit alles mogelijk door de ontwikkeling van informatiesystemen. Met name ook voor vastgoedinformatie (geo-informatie),  documentenregistratie (alfanumerieke databases), datastandaardisatie, zaakgericht werken, intern toegankelijk maken van informatie op de werkplek en de eigen en op andermans balie (via  internet). Transacties en koppelingen tussen systemen van binnenuit en van buitenaf wordt steeds makkelijker.

■ Geodation stelt zich tot doel uitvoerend medewerkers qua kennisniveau in staat te stellen goed te participeren in de veranderde organisatie. Niet door op een specifiek ‘actueel’ onderwerp specifieke cursussen aan te bieden, ook niet door de werking van informatiesystemen uit te leggen, maar juist door de samenhang te laten zien met de achterliggende ideeën, begrippen en bijbehorende organisatie. Dus vanuit de huidige praktijk en met oog voor de toekomst.