Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Beschikbare leergangen

NIEUWE LEERGANG
OMGEVINGSRECHT EN GEO-INFORMATIE

Wederom hebben wij een interessante (schriftelijke) leergang toegevoegd aan ons leerprogramma.  Ditmaal over een hoogst actueel en complex onderwerp: “Omgevingsrecht en Geo-informatie”. Het omgevingsrecht is momenteel sterk in beweging. In 2015 is er een nieuwe Omgevingswet aangenomen die de huidige verouderde ruimtelijke wetgeving gaat vervangen.
Deze leergang dient ertoe jou een duidelijk beeld te verschaffen van de informatievoorziening ten behoeve van het omgevingsrecht. Dit vanuit een beter begrip van dat omgevingsrecht zelf. Het gaat erom het inzicht te vergroten in de mobilisering, verwerking en presentatie van de benodigde geo-informatie en je te leren daarbij op zinvolle wijze gebruik te maken van allerlei bronnen. Tenslotte is de leergang gericht op het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om omgevingswetgeving efficiënt en effectief uit te voeren. De leergang gaat uit van de huidige situatie inclusief ruime aandacht voor de nieuwe omgevingswet met bijbehorend digitaal stelsel.

De leergang is niet alleen geschikt voor operationele medewerkers. Hij bevat ook meer dan voldoende informatie en wetenswaardigheden om leerzaam en interessant te zijn voor leidinggevenden, adviseurs en beleids­medewerkers.
“Omgevingsrecht en Geo-informatie” is geschreven door onze docent ir. Hein Corstens. Hein is geschoold in bouwkunde, economie en informatica. Momenteel is hij actief met zijn bedrijf  “CORSTENS informatiearchitectuur”, in het bijzonder gericht op de advisering over ruimtelijke informatie, waaronder BIM en bouwwerk­informatiemodellen.

De prijs van deze leergang, die als losse leergang wordt aangeboden, bedraagt slechts  van € 285,- excl. BTW. Studiebegeleiding en examenkosten  zijn in de prijs inbegrepen. Het kan natuurlijk ook een keuzeleergang zijn in onze diplomaopleiding. De informatie hierover is op onze website te vinden. Wil je meer informatie over de inhoud en opzet van de leergang, neem dan contact op met Hein Corstens (hein@corstens.nl of 0655382288). Voor alle overige informatie (studiebegeleiding, examen, leerprogramma, diplomaopleiding, overstapoptie) kun je contact opnemen met één van de ondergetekenden. Ook op onze website is uitgebreide informatie te vinden. Wil je deze leergang afnemen, stuur dan het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld naar gillet@planet.nl.

Met vriendelijke groet,
André Gillet                     (0251-310195 / mail: gillet@planet.nl).
Ruud ten Kroode            (0320-281021 / mail: Geodation@hotmail.nl)


Overige leergangen die beschikbaar zijn of spoedig beschikbaar komen:

Leergang 1
Introductie vastgoed: Verwarrende verscheidenheid

Leergang 2
Stelsel van basisregistratie: Tussen vrijheid en gebondenheid

Leergang 3
Geo-informatie: Een kaart zegt meer dan duizend woorden

Leergang 4
Registratie van de rechtstoestand van vastgoed in kort bestek: Optelsom van losse delen

Leergang 8
Adressen: Vandaar namen en nummers

Leergang 10
Bouwen en aanleggen: Levende ruimte

Leergang 12
Omgevingsrecht en geo-informatie: Ruimtelijk terecht