Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Studienieuws

Bericht 9 Geplaatst 25012016 / 23.00 uur 8 Examens Op 24 januari jl. heeft Geodation examens afgenomen voor de leergangen Registratie van de rechtstoestand in kort bestek en voor Geo-informatie in beeld. De uitslagen zijn nog niet bekend. De eerstvolgende mogelijkheid om examen af te leggen is medio juni 2017 of medio september.
Bericht 7 Geplaatst 02122016/20.09 uur 7 Winterexamens Op 24 januari a.s. worden de eerste examens van 2017 afgenomen. Kandidaten die examen willen afleggen kunnen zich telefonisch of per mail aanmelden bij het secretariaat van Geodation onder vermelding van de leergang waarvoor men examen wenst af te leggen. Plaats en tijdstip worden bepaald aan de hand van de woonplaatsen van de examen-kandidaten. De inschrijvers krijgen daarvan bijtijds bericht.
Bericht 6 Geplaatst 06102016/19.30 uur 6 Voortgang van leergangen. De leergang 4 De som der delen over de registratie van de rechtstoestand van vastgoed is voor de cursisten gereed gekomen. Deze leergang kan afzonderlijk als certificaatopleiding worden gevolgd, maar maakt ook deel uit van de keuzeleergangen van de ‘diploma-opleiding Geodation’. Leergang 8 over adressen wordt aangepast aan recente ontwikkelingen . Deze leergang komt in januari weer beschikbaar. In het eerste kwartaal 2017 komen de leergangen 12 Omgevingsrecht,  9 Archivering van geo-informatie en 10 Bouwen en aanleggen gereed.
Bericht 5 Geplaatst 04042016/21.00 uur 5 Voorjaarsexamen   Halverwege juni is er gelegenheid om examens af te leggen. Examenkandidaten dienen zich telefonisch of per mail te melden bij het secretariaat van Geodation. De aanmeldingen moeten vóór 24 december bij het secretariaat binnen zijn. Plaats en tijdstip worden bepaald aan de hand van de woonplaatsen van de examenkandidaten. De inschrijvers krijgen daarvan bijtijds bericht.
Bericht geplaatst 020120156/13.40 4. Examen januari 2016 Medio januari 2016 worden weer examens afgenomen. Kandidaten die examen willen afleggen dienen zich per telefoon of mail aan te melden bij het secretariaat van Geodation onder vermelding van de leergang(en) waarvoor men examen wenst af te leggen. De aanmelding moet vóór 8 januari 2016 binnen zijn. De datum, tijdstip en locatie van het examen worden bepaald aan de hand van de woonplaatsen van de examenkandidaten. De kandidaten krijgen daarvan bijtijds bericht.
 Bericht geplaatst 10072015/12.46 uur 3.  Cursisten geslaagd voor  examen Introductiecursus De eerste lichting cursisten van Geodation heeft in mei het examen afgelegd voor de Introductieleergang.  De behaalde eindresultaten waren ruim voldoende. De certificaten zijn inmiddels aan de cursisten uitgereikt. Wij feliciteren deze cursisten met het behalen van het cursuscertificaat.  Rond de komende jaarwisseling zijn de volgende examens gepland. 
 Bericht geplaatst 14102014/14.17 uur 2.  Geodation verwelkomt de eerste tien cursisten Screenshot 2014-11-26 13.36.32  André Gillet en Ruud ten Kroode overhandigen het welkomstgeschenk aan mw. De Haan en  de hr. D. Konings Per 1 september is Kennisorganisatie Geodation formeel van start gegaan met het  aanbieden van de opleiding Geo-informant voor medewerkers die in operationele sfeer werkzaam zijn in het vastgoedwerkveld van de overheid. Dat wil Geodation niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zullen de eerste tien cursisten de wettenbundel Met recht gebundeld  als welkomstgeschenk ontvangen. De eerste twee cursisten kregen de wettenbundel formeel  uitgereikt uit handen van directieleden van de kennisorganisatie Geodation.
Bericht geplaatst 09092014/16.00 uur 1.  Geodation gaat wettenbundel aanbieden Geodation heeft afspraken gemaakt met de Organisatie voor Vastgoedinformatie (OVV) over de verkoop van de vakspecifieke wettenbundel ‘Met recht gebundeld’. Onder deze titel heeft de OVV een wettenbundel uitgebracht over de gemeentelijke vastgoedinformatietaken. Niet eerder is over dit onderwerp een wettenbundel samengesteld en uitgegeven.  Geodation mag namens de OVV de wettenbundel tegen gereduceerde prijs van €24.95 (incl. 6% BTW en verzendkosten) aanbieden aan cursisten van Geodation. De bundel is voor overige geïnteresseerden bij Geodation verkrijgbaar voor €28,95 (incl. 6% BTW en verzendkosten). Verder is overeengekomen dat Geodation voorlichting zal organiseren over de inhoud van de wettenbundel, waaronder ook uitleg over de dwarsverbanden tussen de in de wettenbundel opgenomen wet- en regelgeving. Thans wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan.  De wettenbundel moet – los van de naslagfunctie – ook bijdragen aan een scherper inzicht bij gemeentelijke vastgoedmedewerkers in de wet- en regelgeving die hun werk schraagt.  Toch handig om deze bundel bij het dagelijkse werk en bij onze studies onder handbereik te hebben. Screenshot 2014-11-26 13.35.06